Puppies

Valpar/Puppies


To be separated from the puppies is difficult, it is therefore particularly important to me that you enjoy together and that the puppy may well in his new home.

 

I would like to have contact with my puppybuyers and hear how your puppy develops and how it goes.

 

I am available and happy to answer questions! If, despite some problems  I will buy the puppy back under the Swedish Kennel Club rules.


Att skiljas från sina valpar är svårt, det är då extra viktigt för mej att ni trivs tillsammans och att valpen får det bra i sitt nya hem.

 

Jag vill gärna ha kontakt med mina valpköpare och höra hur valpen utvecklas och hur det går.

 

Jag står till förfogande och svarar gärna på frågor och hos mej har ni livslång support! Om det trots allt blir problem köper jag tillbaka valpen enligt Svenska Kennelklubbens bestämmelser.

Vid valpköpet/When you buy a puppy


Vid leverans är valpen:

• Registrerad i Svenska Kennelklubben


Veterinärbesiktigad


• Avmaskad två gånger


• Vaccinerad mot hundpest, parvo och kennelhosta


• ID-märkt med mikrochip


• Valpen är också valpkullsförsäkrad, en försäkring som skyddar mot dolda fel under tre år.Du får också med:

• Registreringsbevis

• Köpeavtal

• Matråd samt mat för den första tiden

• En filt från valplådan så valpen känner sig trygg.


Of delivery your puppy are:

 * Registered in the Swedish Kennel Club

 * Veterinary checked

 * Dewormed twice

 * Dog vaccinated against influenza, parvovirus and kennel cough

 * ID-marked with microchip

 

You also get:

 * Certificate of registration

 * Purchase agreement

 * Matra and food for the first time

 * A blanket from the whelping box so the puppy feels secure.