Affenpinscher

Affenpinschern


Affenpinschern har fått sitt namn efter det tyska ordet affen (apa).  Den har stora, mörka ögon, utskjutande käke med ett charmigt underbett och ett spretigt skägg som står ut från ansiktet, den ska se ut som en liten apa.


Affenpinschern kommer ursprungligen från Tyskland och det finns idag inte så många av den här lilla dvärghunden.


Mankhöjden är mellan 25-30 cm och vikten varierar mellan 3 till 6 kilo. Kroppslängden bör vara ungefär lika med mankhöjden, som ger ett fyrkantigt intryck.


Pälsen är svart och sträv. I USA är det dock tillåtet med färgade affenpinschrar och där kan man hitta vetefärgade, bruna, röda och grå. I FCI-länderna, där Sverige ingår, är det tillåtet att registrera affenpinschrar med andra färger än svart, men det är diskvalificerande på utställningar.


Affenpinschern är en pigg och glad liten hund. Den är väldigt trogen sin familj och vänner. Den tar sig själv på väldigt stort allvar, och är mycket pigg på att lära sig nya saker. På grund av sin storlek passar den bra både i lägenhet och på landet. Men som alla hundar tycker den om att arbeta, gå på promenader och framför allt vara med familjen.


Önskar man aktivera sig och sin hund under mer etablerade former passar rasen till agility, men det går även att lära den allt som stora raser kan, till exempel lydnad, spår, kantarellsök m.m.


En affenpinscher älskar sin flock och springer i regel inte bort utan håller sig runt husse och matte även utomhus. Den är nöjd och glad om den får vara där familjen är.Affenpinschern has got the name after the German word affen (monkey). It has large, dark eyes, protruding jaws with a charming underside and a sprouting beard that protrudes from the face, it looks like a little monkey.  Affenpinschern is originally from Germany and today there are not so many of this little dwarf dog.


The height is between 25-30 cm and the weight varies between 3 to 6 kilograms. Body length should be approximately equal to height, giving a square impression.


The coat is black and stiff. In the United States, however, colored affenpinschers are allowed, and you can find white-colored, brown, red and gray. In the FCI countries, where Sweden is part , its allowed to register affenpinschrar with colors other than black, but it is disqualifying on exhibitions.


Affenpinschern is a nice and happy little dog. It is very faithful to his family and friends. It takes very seriously on itself, and is very excited to learn new things. Due to its size, it fits well in both the apartment and the countryside. But like all dogs, they like to work, go for walks and, above all, be with together the family.


If you want to activate yourself and your dog under more established forms, the breed fits into agility, but it is also possible to learn everything that big breeds can, such as obedience, traces, mushroom searches and more.

 

An affenpinscher loves his flock and usually does not go away, they stay around the house. It’s  an happy and faithful breed and love to be together with the familjy.